Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Kaflando.pl & Risco Ceramika Dariusz Lepa sp.k. z siedzibą w Ustowo 51 70-001 Ustowo NIP 8513267037  REGON 520548698 KRS 0000935565, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kaflando.pl (dalej Kaflando lub Sklep).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas: adres e-mail: biuro@kaflando.pl adres pocztowy: Kaflando Ustowo 51, 70-001 Ustowo

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub przy składaniu zamówień drogą mailową, telefoniczną lub przy zapisie na nasz newsletter.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, zamówień i rozwiązywania problemów technicznych
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.kaflando.pl, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • kontaktowanie się z Tobą w ramach naszego newslettera, do którego samodzielnie i dobrowolnie możesz zapisać się na naszej stronie;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • prowadzenie badań i analiz Sklepu, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie remarketingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 6 ust. 1 lit a RODO polegającego na promocji i reklamie usług, w ten sposób, że podany adresy e-mail zostaje wgrany do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Inc., które kieruje do użytkownika reklamę utworzoną przez Sklep lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Sklepu, pod warunkiem że użytkownik jest jednocześnie użytkownikiem platformy Facebook. Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook pod linkami:
  https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres, telefon

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jeżeli chcesz zapisać się do Newslettera wymagamy od Ciebie podania następujących danych:

 • imię
 • adres e-mail

Jeżeli nie chcesz podawać ww danych, nie będziemy mogli przesyłać Ci treści cyfrowych w ramach usługi Newsletter. Pamiętaj, że zgodę na przesyłanie informacji handlowych w Newsletterze możesz w każdej chwili wycofać. Podanie danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi transportowe, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, księgowe i inne. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

W przypadku kampanii reklamowych w formie remarketingu prowadzonego za pośrednictwem Facebook Inc. Twoje dane są każdorazowo kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością twoje dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państwa w którym świadczone będą te usługi. W państwach tych dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie Polski oraz EOG.  Na przekazanie danych w związku z wykonywaniem umowy zezwalają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art 49 ust. 1 lit. b) RODO.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zobacz opinie naszych Klientów:

Hanna
Hanna
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Płytki są przepięknie! 😍 Od razu, gdy je zobaczyłam, spodobały mi się. A efekt przerósł moje oczekiwania

1 dzień temu
Paulina Chachuła
Paulina Chachuła
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Gres wygląda bardzo elegancko i nowocześnie. Wszystkie pomieszczenia, w których został użyty (część kuchenna, korytarze, jedna z łazienek na podłodze) są rozjaśnione. Podłoga stanowi spójną, jednolitą płaszczyznę. Bardzo dobry produkt. Polecam!

1 miesiąc temu
Paulina Sosna
Paulina Sosna
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Kafelki rewelacyjne. Bardziej przyciągają uwagę i komplementy niż ja 😂

4 miesiące temu
Paweł K.
Paweł K.
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5

Świetne płytki, nadają uroku łazience!

5 miesięcy temu
Mariola G.
Mariola G.
Zweryfikowany Klient Kaflando.plZweryfikowany Klient Kaflando.pl
5/5
Jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Kaflando - nikt nie chciał podjąć się projektu 40 m2 łazienki w ramach zakupów ceramiki - w Kaflando udało się. Pani Projektantka cierpliwie nanosiła poprawki. Płytki zostały do nas wysłane szybko, ich cena była konkurencyjna. Jedna z dużych płytek dotarła pę...
Pokaż więcej
1 rok temu
Wyszukaj produkt